Min syn på grafisk design

Att inte falla för tillfälliga trender är oftast en god regel. Bättre gå sin egen väg och skapa särskillnad.

Företag som byter profil vill vanligtvis markera en reell förändring. Andra gånger handlar det om modifiering eller redesign. En varsam förädling där man behåller det som är bra.

Logotypen ska inte bara vara estetisk utan också medverka till att företaget stärker sin image, det vill säga omvärldens syn på företaget. Ett starkt varumärke är bra för kundrelationerna, underlättar rekrytering och sänder positiva signaler till ägare, anställda och medier.

När logotypen är särpräglad är det lättare att få den registrerad – den uppfattas inte som förväxlingsbar. Den ska också uttrycka företagets position på en konkurrensutsatt marknad. Tekniskt bör logotypen vara ren och enkel för att kunna återges både i print och på webb.

Mina samarbetspartners

Mitt nätverk omfattar specialister och kolleger som jag känner väl. Tillsammans kan vi formera en arbetsgrupp som passar för uppdraget: copywriters (svenska och engelska), originalare, webbdesigner, strateger, projektledare, fotografer, filmare och inspicienter.

Erfarenhet

  • Art director/designer, egen verksamhet 2013
  • Art director/designer, ID kommunikation ab 1998-2012
  • Art director/designer, Lexivision AB 1995-1998
  • Art director/designer och delägare, Morning 1992-1995
  • Art director/designer och delägare, M.O.R 1983-1992
  • Ad-assistent/Art director, Grey 1979-1983
  • Originalare/Ad-assistent, Fidelreklam 1975-1979